ประวัติตัวละคร ฉู่หวานหนิง โม่หราน ซือหมิงจิ้ง เซวียเหมิง ในฮัสกี้หน้าโง่กับอาจารย์เหมียวขาวของเขา

Spread the love

ฉู่หว่านหนิง, หว่านเยี่ยอวี้เหิง เป๋ยโต่วเซียนจุน , ปรมาจารย์ฉู่, ฉู่กุ้ยเฟย, ศิษย์น้องซย่าซือ

วันเกิด 9 สิงหาคม

ความสูง 180 cm (อายุ 25-32)

ฉุ่หว่านหนิง

ท่าเซียนตี้จวิน, ท่าเซียนจวิน, โม่หราน, โม่เว่ยอวี

วันเกิด 9 เมษายน

ความสูง 186cm (อายุ 32)

ท่าเซียนตี้จวิน

โม่หราน, โม่เว่ยอวี, ปรมาจารย์โม่, โม่จงซื่อ

วันเกิด 9 เมษายน

ความสูง 189 cm (อายุ 22)

โม่จงซื่อ

เซวียเหมิง, เซวี่ยจื่อเหมิง , เหมิงเหมิง, น้องนกยูง, บุตรรักแห่งสวรรค์, รำแพน, ประมุขน้อย

วันเกิด 25 สิงหาคม

ความสูง 178 (ตอนอายุ 21-22)

เซวียเหมิง

ซือหมิงจิ้ง, ซือเม่ย, ฮวาปี้หนาน, หัตถ์ทิพย์สำนักโอสถ,หัตถ์ทิพย์หานหลิน

วันเกิด 2 พฤศจิกายน

ความสูง 183cm (ตอนอายุ 24) ซือเม่ยอายุมากกว่าโม่หราน 2 ปี

ซือหมิงจิ้ง
โม่หราน ต้วนอี้หาน
ท่าเซียนตี้จวิน
ศิษย์น้องซย่าซือ โม่หราน
ฉู่หว่านหนิง ไหวจุ้ยไต้ซือ
ท่าเซียนตีจวิน ฉู่กุ้ยเฟย หวงโฮ่ว(ซ่งชิวถง)
ฉุ่หว่านหนิง โม่หราน ซือเม่ย เซวียเหมิง
ฉู่หว่านหนิง
โม่หราน ฉู่หว่านหนิง
ท่านเซียนตีจวิน ฉู่เฟย
โม่หราน
โม่หราน
ซือหมิงจิ้ง
ท่าเซียนตี้จวิน ซือหมิงจิ้ง