มีมารยาทหน่อย ภาษาอังกฤษ พูดยังไง

Spread the love

จะบอกว่ามี มารยาทหน่อย เราสามารถพูดได้หลายแบบนะคะ เช่น
Show some manners
Behave yourself
You've gotta work on your manners.
Where are your manners
Let's keep it civil.