นิทานเรื่อง ไม้ฟืนหนึ่งมัด

Spread the love

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่เชิงเขาสูงตระหง่าน มีครอบครัวที่สมถะและขยันขันแข็งอาศัยอยู่ ครอบครัวประกอบด้วยพ่อ แม่ และลูกสามคนของพวกเขา—เอมิลี เลียม และเจคอบ แม้จะมีสถานการณ์ที่เจียมเนื้อเจียมตัว แต่พวกเขาก็เป็นที่รู้จักจากความสามัคคีที่ไม่เปลี่ยนแปลงและความรักที่มีต่อกัน

วันหนึ่ง ขณะที่ครอบครัวนั่งข้างเตาผิงเพื่อผิงไฟหลังจากทำงานมาทั้งวัน ผู้เป็นพ่อสังเกตเห็นว่าลูกๆ แตกแยกกันมากขึ้น เอมิลี เลียม และเจคอบโต้เถียงกันในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ความผูกพันของพวกเขาอ่อนแอลงทุกวันที่ผ่านไป

ด้วยความกังวลเกี่ยวกับความแตกแยกภายในครอบครัว ผู้เป็นพ่อตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องสอนบทเรียนอันมีค่าแก่ลูกๆ ของเขา ซึ่งจะย้ำเตือนพวกเขาถึงความเข้มแข็งที่อยู่ในความสามัคคี

เช้าวันต่อมา เขาเรียกลูกๆ ของเขาออกไปข้างนอกและยื่นไม้ให้คนละแท่ง เขาขอให้พวกเขาหักไม้ออกเป็นสองส่วน เด็กๆ ต่างรีบหยิบไม้มาหักออกเป็นชิ้นๆ

"เอาล่ะลูกที่รัก" พ่อพูด "โปรดรวบรวมไม้หักเหล่านั้นแล้วนำมาให้ฉัน"

เอมิลี เลียม และเจค็อบ สับสนแต่ก็เชื่อฟัง เก็บไม้เท้าที่หักแล้วกลับไปให้พ่อ บิดาจึงเอาไม้นั้นมัดด้วยเชือกแข็งแรงแล้วยื่นห่อนั้นคืนแก่บุตรทุกคน

“เอาล่ะ ลองหักไม้มัดนี้ดู” เขาท้าทายพวกเขา

เด็ก ๆ ดึงและดึงสุดกำลัง แต่มัดยังคงไม่บุบสลาย ไม่ว่าพวกเขาจะพยายามมากเพียงใด

พ่ออธิบายความสำคัญของบทเรียนด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยน "ลูกๆ ที่รักของฉัน คุณแข็งแกร่งที่สุดเมื่อยืนอยู่ด้วยกันเหมือนท่อนไม้ โดยส่วนตัวแล้วคุณอาจจะแตกสลายและอ่อนแอ แต่เมื่อรวมเป็นหนึ่ง คุณจะไม่มีวันแตกสลาย โปรดจำไว้ว่า ความสามัคคีและความรักคือจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ครอบครัวจะมีได้"

ด้วยคำพูดของพ่อและภาพที่แสดงถึงความผูกพันของพวกเขา เด็กๆ จึงตระหนักถึงความผิดพลาดในวิถีทางของพวกเขา พวกเขาเข้าใจว่าความขัดแย้งและการโต้เถียงเล็กๆ น้อยๆ ของพวกเขากำลังทำให้รากฐานของครอบครัวอ่อนแอลง

ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา เอมิลี เลียม และเจคอบได้ทำสัญญากันว่าจะให้ความสำคัญกับความรักและความสามัคคีเหนือสิ่งอื่นใด พวกเขาเรียนรู้ที่จะชื่นชมคุณลักษณะเฉพาะของกันและกัน รับฟังและสื่อสารด้วยความเมตตา และสนับสนุนซึ่งกันและกันผ่านทั้งช่วงสูงสุดและช่วงต่ำสุดของชีวิต

หลายปีผ่านไป สายสัมพันธ์ของครอบครัวแน่นแฟ้นขึ้นกว่าเดิม พวกเขาเผชิญกับความท้าทายด้วยกัน เฉลิมฉลองความสุขในฐานะแนวร่วม และยึดมั่นในบทเรียนที่พวกเขาได้เรียนรู้จากมัดไม้

ข่าวความสามัคคีและความยืดหยุ่นของพวกเขาแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้าน สร้างแรงบันดาลใจให้ครอบครัวอื่น ๆ ให้ความสำคัญกับความรักและการอยู่ร่วมกัน หมู่บ้านกลายเป็นสวรรค์ของครอบครัวที่เข้มแข็งและเชื่อมโยงถึงกัน ซึ่งทั้งหมดเกิดจากบทเรียนอันทรงพลังที่สอนโดยกลุ่มไม้อันต่ำต้อย

ดังนั้นนิทานเรื่องมัดไม้จึงกลายเป็นเครื่องเตือนใจว่าความเข้มแข็งอยู่ในความสามัคคี และครอบครัวที่ยืนหยัดร่วมกันสามารถเอาชนะอุปสรรคใดๆ ที่เข้ามาได้ ครอบครัวนี้อาศัยอยู่อย่างกลมกลืน ความรักของพวกเขาเปล่งประกายสดใสและเป็นสัญญาณแห่งแรงบันดาลใจสำหรับทุกคนที่เห็นสายสัมพันธ์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงของพวกเขา

 คติสอนใจ : สามัคคีคือพลัง

นิทาน ไม้ฟืนหนึ่งมัด ภาคภาษาอังกฤษ The Bundle of sticks

Once upon a time, in a small village nestled at the foot of a majestic mountain, there lived a humble and hardworking family. The family consisted of a father, a mother, and their three children—Emily, Liam, and Jacob. Despite their modest circumstances, they were known for their unwavering unity and love for one another.

One day, as the family sat by the fireplace, warming themselves after a long day's work, the father noticed a growing division among his children. Emily, Liam, and Jacob had been arguing and bickering over the smallest of things, their bond weakening with each passing day.

Concerned about the disunity within his family, the father decided it was time to teach his children a valuable lesson—one that would remind them of the strength that lies in togetherness.

The following morning, he called his children outside and handed each of them a single stick. He asked them to break the sticks in half. The children eagerly took the sticks and snapped them effortlessly, breaking them into two separate pieces.

"Now, my dear children," the father said, "please gather those broken sticks and bring them to me."

Confused but obedient, Emily, Liam, and Jacob collected the broken halves of their sticks and returned to their father. The father then took the sticks, tied them together with a strong cord, and handed the bundle back to each child.

"Now, try to break this bundle of sticks," he challenged them.

The children tugged and pulled with all their might, but the bundle remained intact. No matter how hard they tried individually, the sticks held together as a unified whole.

With a gentle smile, the father explained the significance of the lesson. "My dear children, like the sticks, you are strongest when you stand together. Individually, you may be broken and weak, but united, you become unbreakable. Remember, unity and love are the greatest strengths a family can possess."

Touched by their father's words and the visual representation of their bond, the children realized the error of their ways. They understood that their petty disagreements and arguments were weakening their family's foundation.

From that day forward, Emily, Liam, and Jacob made a pact to prioritize love and unity above all else. They learned to appreciate one another's unique qualities, to listen and communicate with kindness, and to support each other through both the highs and lows of life.

As the years passed, the family's bond grew stronger than ever before. They faced challenges together, celebrated joys as a united front, and held tight to the lesson they had learned from the bundle of sticks.

News of their unity and resilience spread throughout the village, inspiring other families to prioritize love and togetherness. The village became a haven of strong, interconnected families, all stemming from the powerful lesson taught by the humble bundle of sticks.

And so, the tale of the bundle of sticks became a reminder that strength lies in unity and that a family that stands together can overcome any obstacle that comes their way. The family lived harmoniously, their love shining brightly and serving as a beacon of inspiration for all who witnessed their unwavering bond.