นิทาน เรื่อง กากับเหยือกน้ำ

Spread the love

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าเขียวขจีมีอีกาที่ฉลาดและกระหายน้ำอาศัยอยู่ มันเป็นวันฤดูร้อน และอีกาก็บินหาน้ำเป็นเวลาหลายชั่วโมง ปีกของมันอ่อนล้า และคอของมันแห้งผาก เมื่อรู้สึกว่าไปต่อไม่ได้แล้ว อีกาก็มองเห็นเหยือกน้ำใบหนึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางต้นไม้

ความหวังจุดประกายในใจของอีกาขณะที่มันบินเข้ามาใกล้เพื่อตรวจสอบ เหยือกสูงและแคบ มีช่องเล็กด้านบน อีกามองเข้าไปข้างใน เพียงเพื่อจะพบว่าระดับน้ำต่ำเกินกว่าจะงอยปากของมันไปถึงได้ มันพยายามทำให้เหยือกคว่ำ แต่มันหนักเกินกว่าจะขยับได้

อีกาฉลาดไม่ยอมแพ้ มันคิดแล้วคิดอีกพยายามหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อดับความกระหายของมัน ทันใดนั้น ความคิดหนึ่งก็แล่นเข้ามาในความคิดของอีกา มันเริ่มค้นหาตามพื้นป่าเพื่อหาก้อนกรวดก้อนเล็กๆ และเก็บทีละก้อน เมื่อพบก้อนกรวดแต่ละก้อน อีกาก็ทิ้งมันลงในเหยือก

ขณะที่อีกาทิ้งก้อนกรวดมากขึ้นเรื่อยๆ ระดับน้ำในเหยือกก็เริ่มสูงขึ้นอย่างช้าๆ ในที่สุด มันก็สูงพอที่อีกาจะดื่มได้ อีกาปลื้ม! มันได้ดื่มน้ำที่สดชื่นและรู้สึกกระปรี้กระเปร่า

เรื่องราวของอีกากับเหยือกน้ำได้สอนบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับพลังของความเฉลียวฉลาดและความพากเพียร แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ท้าทาย ซึ่งดูเหมือนจะมีอุปสรรคมากมายต่อเรา เราก็ไม่ควรยอมแพ้ แต่เราควรใช้สติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของเราเพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อเอาชนะอุปสรรค

ด้วยความมุ่งมั่นและความคิดที่เฉียบแหลม แม้แต่งานที่เป็นไปไม่ได้ที่สุดก็สามารถสำเร็จได้ เช่นเดียวกับอีกา เราสามารถหาวิธีที่จะดับความกระหายในความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายของเราได้ ไม่ว่ามันจะดูยากแค่ไหนก็ตาม

คติสอนใจ : ความพยายามเป็นหนทางแห่งความสำเร็จ

Once upon a time, in a lush green forest, there lived a clever and thirsty crow. It was a hot summer day, and the crow had been flying for hours in search of water. Its wings were tired, and its throat was parched. Just when it felt like it couldn't go on any longer, the crow spotted a pitcher nestled amongst the trees.

Hope sparked within the crow's heart as it flew closer to investigate. The pitcher was tall and narrow, with a small opening at the top. The crow peered inside, only to find that the water level was too low for it to reach with its beak. It tried tipping the pitcher over, but it was too heavy to move.

The clever crow didn't give up. It thought and thought, trying to come up with a solution to quench its thirst. Suddenly, an idea struck the crow's mind. It began searching the forest floor for small pebbles and collected them one by one. With each pebble it found, the crow dropped it into the pitcher.

As the crow dropped more and more pebbles, the water level inside the pitcher slowly began to rise. Eventually, it rose high enough for the crow to drink from. The crow was overjoyed! It drank its fill of the refreshing water and felt revitalized.

The tale of the crow and the pitcher teaches us an important lesson about the power of ingenuity and persistence. Even in challenging situations, where the odds seem stacked against us, we should never give up. Instead, we should use our intelligence and creativity to find innovative solutions to overcome obstacles.

With determination and a clever mind, even the most impossible tasks can be accomplished. Just like the crow, we too can find ways to quench our thirst for success and achieve our goals, no matter how difficult they may seem.