ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ
มีมารยาทหน่อย ภาษาอังกฤษ พูดยังไง

จะบอกว่ามี มารยาทหน่อย เราสามารถพูดได้หลายแบบนะคะ เช่นS […]

Read more