Article

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - admin

หน้า: 1 ... 12 13 [14]
196
ศาสนา / ความซับซ้อนของกรรม
« เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2019, 11:30:43 PM »
ความซับซ้อนของกรรม

การเขียนหนังสือด้วยปากกาหรือดินสอ ลงบนกระดาษแผ่นเดียวนั้น เขียนลงครั้งแรกก็ย่อมอ่านออกง่าย อ่านเข้าใจได้ง่าย แต่ยิ่งเขียนทับเขียนซ้ำลงไปบนกระดาษแผ่นเดียวนั้นตัวหนังสือย่อมจะทับกันยิ่งขึ้นทุกที การอ่านก็จะยิ่งยากขึ้นทุกทีจนถึงอ่านไม่ออกเลย ไม่เห็นเลยว่าเป็นตัวหนังสือ จะเห็นแต่รอยหมึกหรือ รอยดินสอทับกันไปทับกันมาเป็นสีสันเท่านั้น ให้เพียงรู้เท่านั้น ว่าได้มีการเขียนลงบนกระดาษแผ่นนั้น หาอ่านรู้เรื่องไม่และหาอาจรู้ได้ไม่ว่า เขียนอะไรก่อน เขียนอะไรหลัง นี้ฉันใด.การทำกรรมหรือการทำดีทำชั่วก็ฉันนั้น ต่างได้ทำกันมานับภพนับชาติไม่ถ้วน ทับถมกันมายิ่งกว่าตัวหนังสือที่อ่านไม่ออกรู้ไม่ได้ว่าเขียนอะไรก่อน เขียนอะไรหลัง

ทำกรรมใดไว้ก็ไม่รู้ไม่เห็น แยกไม่ออก ว่าทำกรรมใดก่อน ทำกรรมใดหลัง ทำดีอะไรไว้บ้าง ทำไม่ดีอะไรไว้บ้าง มากน้อย หนักเบา กว่ากันอย่างไร มาถึงชาตินี้ไม่รู้ด้วยกันทั้งสิ้น เป็นความชับซ้อนของกรรมที่แยกไม่ออก เช่นเดียวกับความซับซ้อนของตัวหนังสือที่เขียนทับกันไปทับกันมา.

พระนิพนธ์​ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช​ สกลมหาสังฆปริณายก

197
ภาษาอังกฤษ / การใช้ I've never been to.....before
« เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2019, 12:14:25 PM »
การใช้ I've never been to.....before =ฉันไม่เคยไป...มาก่อนเลย

สำนวนบอกเล่าในสิ่งที่ยังไม่เคยทำมาก่อน จะใช้รูปประโยคใน
Present Perfect Tense ซึ่งประกูอุบด้วย

ประธาน + have, has + never + verb 3
เช่น

I've never been to England before.
ฉันยังไม่เคยไปประเทศอังกฤษมาก่อน

Bob has never talked to that girl
before.
บ๊อบไม่เคยพูดกับเด็กหญิงคนนั้นมาก่อน

We have never eaten Italian food
before.
เรายังไม่เคยกินอาหารอิตาเลี่ยนมาก่อน

198
ภาษาอังกฤษ / การใช้ will + be + verb เติม ing
« เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2019, 12:11:41 PM »
การใช้  will + be + verb เติม ing

Future Continuous tense ใช้แสดงการกระทำบ้อหรือ เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่กำลังกระทำอยู่ในจุดเวลาหนึ่งในอนาคต มีโครงสร้างประโยค คือ
Subject + will, shall + be + Verb-ing เช่น

They will be travelling to Phuket
tomorrow morning.
พวกเขาจะเดินทางไปภูเก็ตพรุ่งนี้เช้า

I shall be going to see the doctor next
Sunday.
ฉันจะไปหาหมอวันอาทิตย์หน้า

199
ภาษาอังกฤษ / การใช้ unless ถ้า... ไม่
« เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2019, 12:06:22 PM »
unless (conjunction) " ถ้า ...... ไม่

เป็นคำเชื่อมที่มีความหมายเหมือน if.... not
เมื่อนำมาเชื่อมประโยคสามารถวางไว้หน้าหรือกลางประโยคก็ได้ เช่น

Unless you work harder, you will not be
sucessful.
ถ้าคุณไม่ขยันมากขึ้น คุณก็จะไม่ประสบความสำเร็จ

I will go outside unless you stop
complaining.
ฉันจะออกไปข้างนอกถ้าคุณไม่หยุดบ่น

200
ภาษาอังกฤษ / การใช้ so....that
« เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2019, 11:57:23 AM »
so... that(conjunction/คำเชื่อม) หมายถึง มาก.......จนกระทั่ง

โครงสร้างประโยคประกอบด้วย
so + Adverb + that
so + Adjective + that
so + Adjective + Noun + that เช่น

Sindy walks so fast that I can't
overtake her.
ซินดี้เดินเร็วมากจนกระทั่งฉันตามไม่ทัน

He is so quiet that we dare not to
talk to him.
เขาเงียบมากจนกระทั่งเราไม่กล้าจะพูดกับเขา
ไปด้วย

We have so little money that we don't know what we can buy.
เรามีเงินน้อยมากจนกระทั่งไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรได้

201
ภาษาอังกฤษ / As a matter of fact : ที่จริงแล้ว
« เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2019, 11:51:28 AM »
As a matter of fact : ที่จริงแล้ว

ตัวอย่างการใช้ As a matter of fact...... เช่น

A: Please tell him to come here in time.
As a matter of fact, he shouldn't be
late again and again.
กรุณาบอกเขามาที่นี่ให้ทันเวลา
ที่จริงแล้วเขาไม่ควรมาสายแล้วสายอีก

B: He won't be late for sure, I think.
ฉันคิดว่าเขาจะไม่มาสายแน่นอน

202
ภาษาอังกฤษ / การใช้สำนวน Any more
« เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2019, 11:41:58 PM »
Any more.....?อีกมั้ย สำนวนคำถาม
เมื่อต้องการรู้ว่าอีกฝ่ายต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เพิ่มหรือไม่ ตัวอย่างเช่น

A: Have you tasted coffee I made
for you?
คุณชิมกาแฟที่ฉันชงให้หรือยัง

B: Yes, it tasted very good.
ชิมแล้ว รสชาดดีมาก

A: Some toast?
เอาขนมปังปิ้งมั้ย

B: No, thanks. Any more coffee?
ไม่ล่ะ ขอบคุณ มีกาแฟอีกมั้ย

A: Oh, yes.
อ้อ! มีสิ

203
ภาษาอังกฤษ / การใข้ Would you please...?
« เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2019, 11:36:13 PM »
Would you please....?
สำนวนแสดงการขอร้องอย่างสุภาพ

ในที่นี้มีโครงสร้างประโยคคือ

Would + subject + Verb 1.......please? หรือ

Would + subject + please + Verb 1.....?
เช่น

A: Would you pass me the sugar, please?
หรือ Would you please pass me the sugar?
คุณช่วยส่งน้ำตาลมาให้ดิฉันหน่อยได้ไหมคะ

B: Here you are.
นี่ค่ะ

สำนวนตอบรับที่นิยมใช้ ได้แก่
Certainly / Yes, of course.(ได้แน่นอน)

ส่วนสำนวนตอบปฏิเสธได้แก่ I'm afraid....

(ฉันเกรงว่า..... หรือ I'm sorry....ฉันเสียใจ....

ตัวอย่างการตอบรับ ตอบปฏิเสธ สำนวน

Would you please..? หรือ

Would you..... please?

ตอบรับ

A: Would you please give this parcel
to your mother?
คุณช่วยเอาห่อของนี้ให้แม่ของคุณได้ไหมครับ

B: Certainly.
ได้แน่นอนค่ะ

ตอบปฏิเสธ

A: Would you help me with this
homework, Mary?
คุณช่วยฉันทำการบ้านได้ไหม แมรี่

B: I'm sorry. I can't help you.
Don't you remember that our teacher,
asked us to do it by ourselves.
เสียใจนะที่ฉันช่วยไม่ได้ คุณจำไม่ได้หรือว่าครู
ของเราบอกให้เราทำการบ้านด้วยตัวเอง

204
ภาษาอังกฤษ / การใช้ By the way
« เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2019, 11:14:27 PM »
by the way  = อ่อ, ว่าแต่ว่า

เป็นการใช้เพื่อต้องการเปลี่ยนหัวข้อสนทนา

ตัวอย่างเช่น

I'm afraid I can't go out with you
tonight because I've been so tired.
By the way please phone Jane to meet
me before she leaves to Japan.

ฉันเกรงว่าจะออกไปข้างนอกกับคุณไม่ได้คืนนี้
เพราะฉันเหนื่อยมาก ว่าแต่ว่าช่วยโทรศัพท์บอกเจนให้มาพบฉันก่อนที่เธอจะออกเดินทางไปญี่ปุ่น

หน้า: 1 ... 12 13 [14]