Article

การใช้ unless ถ้า... ไม่

admin

  • *****
  • 204
    • ดูรายละเอียด
การใช้ unless ถ้า... ไม่
« เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2019, 12:06:22 PM »
unless (conjunction) " ถ้า ...... ไม่

เป็นคำเชื่อมที่มีความหมายเหมือน if.... not
เมื่อนำมาเชื่อมประโยคสามารถวางไว้หน้าหรือกลางประโยคก็ได้ เช่น

Unless you work harder, you will not be
sucessful.
ถ้าคุณไม่ขยันมากขึ้น คุณก็จะไม่ประสบความสำเร็จ

I will go outside unless you stop
complaining.
ฉันจะออกไปข้างนอกถ้าคุณไม่หยุดบ่น